Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/22311,Zarzadzenie-Nr-662021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-01092021-r-w-sprawie-wpro.html
23.07.2024, 08:08

Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 01.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 01.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 

Metadane

Data publikacji : 02.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony