Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zarządzenie Nr 68/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 13.09.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

Zarządzenie Nr 68/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 13.09.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

Metadane

Data publikacji : 13.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony

do góry