Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/22639,Zarzadzenie-Nr-742021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-01102021-r-w-sprawie-zmia.html
26.05.2024, 19:18

Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Starachowickiego z dnia 10.10.2016 r., w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Zarządzenie Nr 74/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Starachowickiego  z dnia 10.10.2016 r., w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Metadane

Data publikacji : 04.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony