Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/22684,Zarzadzenie-Nr-752021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-06102021-r-w-sprawie-powo.html
2023-06-06, 21:29

Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 06.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Starachowickiego.

Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 06.10.2021 r. w sprawie powołania  Komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Starachowickiego.  

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony