Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23142,Zarzadzenie-Nr-832021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-29112021-r-w-sprawie-powo.html
23.05.2024, 12:32

Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu określenia stanu technicznego pojazdu, usuniętego z terenu Powiatu Starachowickiego, wobec którego został orzeczony przepadek w trybie art.130 a.

Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania  Komisji  w celu określenia stanu technicznego pojazdu, usuniętego z terenu Powiatu Starachowickiego, wobec którego został orzeczony przepadek w trybie art.130 a. 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony