Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23238,Zarzadzenie-Nr-862021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-08122021-r-w-sprawie-powo.html
2023-11-29, 15:42

Zarządzenie Nr 86/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 08.12.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Zarządzenie Nr 86/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 08.12.2021 r. w sprawie powołania  Zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony