Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23265,Zarzadzenie-Nr-872021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-08122021-r-w-sprawie-usta.html
24.07.2024, 02:47

Zarządzenie Nr 87/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 08.12.2021 r. w sprawie: ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Zarządzenie Nr 87/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 08.12.2021 r. w sprawie: ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Metadane

Data publikacji : 13.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony