Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23393,Zarzadzenie-Nr-932021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-23122021-r-w-sprawie-powo.html
18.06.2024, 13:57

Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 23.12.2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, oraz przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji lub potwierdzenia sald.

Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 23.12.2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, oraz przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji lub potwierdzenia sald. 

Metadane

Data publikacji : 28.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony