Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23394,Zarzadzenie-Nr-942021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-27122021-r-w-sprawie-zmia.html
24.07.2024, 02:10

Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 27.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 05.01.2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim.

Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 27.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 05.01.2021 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim. 

Metadane

Data publikacji : 28.12.2021
Data modyfikacji : 11.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony