Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23439,Zarzadzenie-Nr-962021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-30122021-r-w-sprawie-powo.html
23.07.2024, 08:08

Zarządzenie Nr 96/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w formie spisu z natury w jednostkach Starostwa Powiatowego w Starachowicach przez CUW oraz przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji lub potwierdzenia sald.

Zarządzenie Nr 96/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w formie spisu z natury w jednostkach Starostwa Powiatowego w Starachowicach przez CUW oraz przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji lub potwierdzenia sald. 

Metadane

Data publikacji : 30.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony