Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23466,Zarzadzenie-Nr-972021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-30122021-rw-sprawie-zmian.html
2023-09-22, 01:06

Zarządzenie Nr 97/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pn: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"

Zarządzenie Nr 97/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 30.12.2021 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pn: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego"

Metadane

Data publikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony