Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23468,Zarzadzenie-Nr-992021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-31122021-r-w-sprawie-zatw.html
2023-09-21, 23:43

Zarządzenie Nr 99/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Starachowicach na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 99/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Starachowicach na 2022 rok.

Metadane

Data publikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony