Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/23524,Zarzadzenie-Nr-1002021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-31122021-r-w-sprawie-wyr.html
2023-09-22, 01:29

Zarządzenie Nr 100/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 100/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony