Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zarządzenie Nr 123/2022 Starosty Starachowickiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury, przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald w jednostkach obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach - Centrum Usług Wspólnych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 123/2022 Starosty Starachowickiego z dnia 29.12.2022 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury, przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald w jednostkach obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach - Centrum Usług Wspólnych oraz powołania komisji inwentaryzacyjne

Metadane

Data publikacji : 07.03.2023
Data modyfikacji : 20.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski OR
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Kotowski

Opcje strony

do góry