Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zarządzenie Nr 85/2023 Starosty Starachowickiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury, przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald w jednostkach obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach - Centrum Usług Wspólnych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych.

Zarządzenie Nr 85/2023 Starosty Starachowickiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury, przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald w jednostkach obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach - Centrum Usług Wspólnych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych.  

 

Metadane

Data publikacji : 22.12.2023
Data modyfikacji : 12.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski OR
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Kotowski

Opcje strony

do góry