Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Starostwie Powiatowym w Starachowicach może skorzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, a w szczególności z:
1) tłumacza języka migowego on-line,
2) korzystania z poczty elektronicznej,
3) przesyłania faksów.

Usługa tłumacza języka migowego on-line dostępna jest bez konieczności wcześniejszego umawiania się, przy pomocy specjalnego urządzenia zainstalowanego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach (przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych) w godzinach pracy Urzędu tj.:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

W celu uzyskania innych form pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-mailu, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się pod wskazanym adresem tj.:

- w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
- poczty elektronicznej - [email protected],
- telefonu 41 276-09-06, 41 276-09-00,
- faxu 41 276-09-02.

Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

 

Metadane

Data publikacji : 03.12.2020
Data modyfikacji : 31.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała OR
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lipa

Opcje strony

do góry