Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/kontrole-zewnetrzne-w-j/kontrole-zewnetrzne-w-j-1/22973,Kontrola-wykonana-przez-Wydzial-Polityki-Spolecznej-i-Zdrowia-Swietokrzyskiego-U.html
2023-03-22, 04:50

Kontrola wykonana przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach

Kontrola wykonana przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach w dniach 18-19 sierpnia 2021 r. w zakresie standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków.

Załączniki do odpowiedzi na zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach są dostępne do wglądu w Wydziale Organizacyjnym p. 118.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Data modyfikacji : 12.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Dąbrowski Wiceatraosta
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony