Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/kontrole-zewnetrzne-w-j/kontrole-zewnetrzne-w-j-1/23127,Kontrola-problemowa-w-zakresie-dzialania-Placowki-Opiekunczo-Wychowawczej-Typu-R.html
2023-03-22, 04:52

Kontrola problemowa w zakresie działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Starachowicach przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 27.08.2021 r.

Kontrola problemowa w zakresie działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1  w Starachowicach przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 27.08.2021 r.

Załączniki do odpowiedzi na zalecenia pokontrolne są dostępne do wglądu w Wydziale Organizacyjnym p. 118.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2021
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony