Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/kontrole-zewnetrzne-w-j/kontrole-zewnetrzne-w-jednostk/25392,Kontrola-w-zakresie-wykorzystania-w-2019-roku-srodkow-finansowych-PFRON-przekaza.html
22.06.2024, 11:27

Kontrola w zakresie wykorzystania w 2019 roku środków finansowych PFRON, przekazanych na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", zgodnie z umową nr AS3/000026/13/D z dnia 30.04.2018 r. wraz z aneksem nr 2 z dnia 24.04.2022 r. przeprowadzona przez Departement ds. Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w dniach od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

Kontrola w zakresie wykorzystania w 2019 roku środków finansowych PFRON, przekazanych na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", zgodnie z umową nr AS3/000026/13/D z dnia 30.04.2018 r. wraz z aneksem nr 2 z dnia 24.04.2022 r. przeprowadzona przez Departement ds. Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w dniach od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

Protokół z kontroli zotał objęty tajemnicą służbową.

Metadane

Data publikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony