Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/petycje/petycje-zlozone-w-roku-1/20627,Petycja-skierowana-do-Samorzadu-Gminy.html
2023-03-22, 04:19

Petycja skierowana do Samorządu Gminy.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 11.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Biuro Rady
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Kotowski

Opcje strony