Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/petycje/petycje-zlozone-w-roku-1/22281,Petycja-Stowarzyszenia-Wrazliwi-Spolecznie-w-sprawie-wyposazenia-przejsc-dla-pie.html
2023-03-22, 04:35

Petycja Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie w sprawie wyposażenia przejść dla pieszych przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach.

Petycja Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie w sprawie wyposażenia przejść dla pieszych przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach na odcinku wzdłuż bloków mieszkalnych (tereny zurbanizowane) w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2021
Data modyfikacji : 31.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Kotowski

Opcje strony