Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/petycje/petycje-zlozone-w-roku-1/22714,Petycja-mieszkancow-solectwa-Tychow-Nowy-w-sprawie-remontu-poboczy-na-drodze-pow.html
21.05.2024, 09:42

Petycja mieszkańców sołectwa Tychów Nowy w sprawie remontu poboczy na drodze powiatowej nr 0565T

Petycja mieszkańców sołectwa Tychów Nowy w sprawie remontu poboczy na drodze powiatowej nr 0565T

Metadane

Data publikacji : 13.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony