Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/petycje/zbiorcza-informacja-o-r/21715,Zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petcjach-w-roku-2020-przez-Rade-Powiatu-w-St.html
2023-03-22, 03:43

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petcjach w roku 2020 przez Radę Powiatu w Starachowicach

Metadane

Data publikacji : 18.06.2021
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady - Bożena Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Swaciak
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony