Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/petycje/zbiorcza-informacja-o-r/21727,Zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-2020-roku-przez-Staroste-Starach.html
18.04.2024, 03:22

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Starostę Starachowickiego.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Starostę Starachowickiego.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony