Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/petycje/zbiorcza-informacja-o-r/25000,Zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-2021-roku-przez-Rade-Powiatu-w-S.html
2023-03-22, 05:22

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Radę Powiatu w Starachowicach

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Radę Powiatu w Starachowicach.

Metadane

Data publikacji : 17.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony