Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny

1. rejestr skarg i wniosków
2. rejestr uchwał Rady Powiatu
3. rejestr uchwał Zarządu Powiatu
4. rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
5. rejestr zarządzeń i postanowień Starosty Starachowickiego
6. rejestr umów
7. książka kontroli

ww. rejestry są dostępne w pokoju 118

Rejestry prowadzone przez Biuro Rady

1. rejestr projektów uchwał Rady Powiatu,
2. rejestr uchwał Rady Powiatu,
3. rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Powiatu
ww .rejestry są dostępne w pok. nr 215.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Budownictwa

1. rejestr dzienników budów,
2. rejestr ksiażek obiektów budowlanych,
3. rejestr pozwoleń na budowę, rozbiórkę,
4. rejestr wniosków,
5. rejestr zgłoszeń sposobu użytkowania,
6. ewidencja budynków,
7. ewidencja budowli,
8. ewidencja dróg kołowych,
9. ewidencja obiektów mostowych,
10. ewidencja rurociągów,przewodów,
11. ewidencja linii,
12. ewidencja innych obiektów budowlanych
ww. rejestry i ewidencje są dostępne w pok. 206.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

1) rejestr gruntów, budynków i lokali
2) rejestr cen i wartości nieruchomości
3) baza danych bank Osnów – dotycząca punktów osnowy geodezyjnej
4) baza danych Ośrodek zawierająca:
- rejestr zamówień,
- księgę ewidencji robót geodezyjnych i kartograficznych,
- rejestr opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
5) baza numerycznej mapy zasadniczej,
6) państwowy rejestr granic.

Rejestry prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg

1. rejestr międzynarodowych praw jazdy,
2. rejestr kierowców,
3. rejestr osób bez uprawnień,
4. rejestr zatrzymanych praw jazdy,
5. rejestr wydanych licencji na przewóz osób i rzeczy,
6. rejestr zezwoleń na przewóz osób,
7. rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
8. rejetr zarejestrowanych samochodów.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

1. rejestr wydanych decyzji,
2. rejestr niepublicznych placówek oświatowych,
3. ewidencja uczniowskich klubów sportowych.
ww. rejestry i ewidencja są dostępne w pok. nr 308.

Rejestry prowadzone przez Wydział Finansowy

1. rejestr druków scisłego zarachowania,
ww. rejestr jest dostępny w pok. nr 107.

Metadane

Data publikacji : 03.12.2020
Data modyfikacji : 03.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony

do góry