Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania wykonywane przez Biuro Obsługi Informatycznej

1.    Do zadań Biura należy:

1)    koordynacja i opracowywanie planów w zakresie potrzeb dotyczących informatyzacji Starostwa,
2)    zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
3)    przygotowywanie specyfikacji technicznej do zamówień publicznych na zakup usług, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
4)    współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi przy stosowaniu wspólnych rozwiązań teleinformatycznych,
5)    zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom Starostwa korzystającym ze sprzętu komputerowego i oprogramowania,
6)    prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
7)    koordynacja działań i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy ePuap,
8)    administrowanie kontami i uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych w tym kontami poczty elektronicznej,
9)    monitorowanie sprawności funkcjonowania serwisów zewnętrznych,
10)    uwzględnianie zmian prawnych w realizacji zadań z zakresu informatyzacji Starostwa,
11)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych, elektronicznego obiegu dokumentów, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,
12)    podejmowanie działań mających na celu usuwanie powstałych awarii sieci komputerowych, systemów teleinformatycznych i oprogramowania,
13)    zabezpieczenie systemów teleinformatycznych w zakresie kopii zapasowych i ochrony antywirusowej,
14)    podstawowa konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.

2.    Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.
 

Metadane

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 13.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bednarek
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bednarek

Opcje strony

do góry