Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania

Zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – „ON”
1. Do zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących niepełnosprawności i stopni niepełnosprawności.

2. Powiatowy Zespół wydaje:
1) orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
3) kartę parkingową,
4) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwane dalej „orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień”,
5) orzeczenia o umorzeniu postępowania w przypadku:
a) zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka,
b) wycofania wniosku,
6) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

3. Powiatowy Zespół współdziała z jednostkami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach:
1) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2) toczących się postępowań wymagających dokumentacji będącej w posiadaniu
organów rentowych i instytucji realizujących ubezpieczenia społeczne.

4. Do zadań Zespołu należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.
 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Żłobecki

Opcje strony

do góry