Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Ogłoszenia

Informacje o:

  • zgłoszeniach budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, sieci i stacji transformatorowych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3 Prawa budowlanego,
  • przebudowach budynków mieszkalnych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego,
  • instalowaniu instalacji gazowych w użytkowanych budynkach na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) Prawa budowlanego.

 

Wyszukiwarka
do góry