Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 20/2021 z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony

do góry