Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/20857,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-262021-z-dnia-02032021r.html
29.02.2024, 23:56

Uchwała Zarządu Powiatu nr 26/2021 z dnia 02.03.2021r.

w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej z budżetu Powiatu Starachowickiego dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach

Załączniki do niniejszej Uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Finansowym pok. 107.

Metadane

Data wytworzenia : 02.03.2021
Data publikacji : 22.03.2021
Data modyfikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Zarządu Piotr Babicki
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Swaciak
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony