Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/20859,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-282021-z-dnia-09032021r.html
18.06.2024, 14:09

Uchwała Zarządu Powiatu nr 28/2021 z dnia 09.03.2021r.

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Starachowicki korzystających z opieki zdrowotnej

Metadane

Data wytworzenia : 09.03.2021
Data publikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Zarządu Piotr Babicki
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony