Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/21728,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-532021-z-dnia-25052021r-w-sprawie-nieodplatnego-przek.html
2023-11-29, 15:48

Uchwała Zarządu Powiatu nr 53/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach automatu do szybkich testów PCR:GeneXpert IV-2 Modułowy system z laptopem, zakupionego przez Powiat Starachowicki w ramach projektu pn. "Walka z epidemia COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznnego

Uchwała Zarządu Powiatu nr 53/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach automatu do szybkich testów PCR:GeneXpert IV-2 Modułowy system z laptopem, zakupionego przez Powiat Starachowicki w ramach projektu pn. "Walka z epidemia COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznnego.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony