Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Ząrzadu Powiatu nr 64/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 64/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony

do góry