Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/22084,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-802021-z-dnia-8-lipca-2021-r-w-sprawie-udzielenia-pel.html
2023-09-21, 23:50

Uchwała Zarządu Powiatu nr 80/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Starachowickiemu do reprezentacji oraz składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Starachowickiego w ramach postępowania dotyczącego przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Uchwała Zarządu Powiatu nr 80/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Starachowickiemu do reprezentacji oraz składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Starachowickiego w ramach postępowania dotyczącego przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Metadane

Data publikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony