Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Zarządu Powiatu nr 83/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 83/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony

do góry