Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/22087,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-832021-z-dnia-20-lipca-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia.html
18.04.2024, 06:58

Uchwała Zarządu Powiatu nr 83/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 83/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony