Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/22089,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-852021-z-dnia-27-lipca-2021-rw-sprawie-wydania-opinii.html
18.06.2024, 13:59

Uchwała Zarządu Powiatu nr 85/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat polegająca na budowie chodnika”

Uchwała Zarządu Powiatu nr 85/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat polegająca na budowie chodnika”

Metadane

Data publikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony