Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-1/23091,Uchwala-Zarzadu-Powiatu-nr-1312021-z-dnia-23112021r-w-sprawie-powolania-Komisji-.html
2023-11-29, 17:10

Uchwała Zarządu Powiatu nr 131/2021 z dnia 23.11.2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Kędziory nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 131/2021 z dnia 23.11.2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Kędziory nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Starachowicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metadane

Data publikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony