Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Nr 148/2021 Zarządu Powiatu z dnia 14.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

Uchwała Nr 148/2021 Zarządu Powiatu z dnia 14.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

Metadane

Data publikacji : 29.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony

do góry