Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Zarządu Powiatu nr 160/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 roku

Uchwała Zarządu Powiatu nr 160/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2023 roku

Metadane

Data publikacji : 13.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony

do góry