Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Zarządu Powiatu nr 170/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Starachowickiego zmienionej Uchwałami Zarządu Powiatu w Starachowicach Nr 140/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 159/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., Nr 75/2022 z dnia 17 maja 2022 r. i Nr 138/2022 z dnia 12 paździer

Uchwała Zarządu Powiatu nr 170/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Starachowickiego zmienionej Uchwałami Zarządu Powiatu w Starachowicach Nr 140/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 159/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., Nr 75/2022 z dnia 17 maja 2022 r. i Nr 138/2022 z dnia 12 października 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 04.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Starosta Piotr Ambroszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony

do góry