Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 185/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 185/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała OR

Opcje strony

do góry